Cổ phiếu NVT liên tục tăng trần trước thềm họp ĐHĐCĐ bất thường

07-11-2019 13:27:10+07:00
07/11/2019 13:27 0
  •  

Cổ phiếu NVT liên tục tăng trần trước thềm họp ĐHĐCĐ bất thường

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/11 sắp tới. Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu NVT ghi nhận tăng mạnh 36% qua 1 tuần gần đây.

Từ cuối tháng 10/2019, phía NVT đã tiến hành mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019, dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 sắp tới. Một số nội dung chính của Đại hội là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc các năm 2017, 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019.

Đồng thời, kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT 2017 - 2022 để bầu HĐQT quản trị nhiệm kỳ mới 2019 - 2024.

Năm 2019, ban lãnh đạo Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 282 tỷ đồng và lãi sau thuế 38 tỷ đồng. NVT dự kiến đầu tư vào các dự án đang hoạt động cao cấp, trong khi đối với các dự án mới vẫn cần xem xét thêm. Hiện Công ty đang có nguồn tiền hơn 100 tỷ đồng gửi ngân hàng đang chờ ĐHĐCĐ phê duyệt phương án sử dụng.

Bên cạnh đó, NVT cho biết hoạt động kinh doanh của CTCP Du lịch Hồng Hải (công ty con) không thể có đột phá vì chưa có phương án đầu tư mở rộng cụ thể nào. Dự kiến công ty con này sẽ thu được khoảng 59  tỷ đồng từ hoạt đồng sản xuất kinh doanh thường niên và Công ty mẹ sẽ nhận 51% từ khoản thu nhập này, cộng thêm khoản lãi tiền gửi ngân hàng.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của NVT

Tình hình kinh doanh của NVT tương đối ổn định. Sau 9 tháng đầu năm , Công ty này có doanh thu thuần gần 224 tỷ đồng, giảm 3% so cùng kỳ. Công ty lãi ròng lũy kế hơn 28 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản thu tài chính hơn 20 tỷ đồng.

Như vậy NVT đã thực hiện 79% chỉ tiêu doanh thu và 143% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2019.

Riêng trong quý 3/2019, khoản thu tài chính của NVT ghi nhận gần 19 tỷ đồng. Nhờ đó, Công ty lãi ròng gần 20 tỷ đồng, gấp 5.6 lần cùng kỳ. NVT cho biết trong quý, việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp đã đem lại một khoản lợi nhuận, đồng thời khoản lãi tiền gửi thu được từ việc bán phần vốn góp tại Công ty này đã làm cho lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh so với cùng kỳ

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của NVt
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của NVT

Đáng chú ý trên sàn HOSE, giá cổ phiếu NVT liên tục tăng trần trong 3 phiên gần đây. Kết thúc phiên sáng ngày 07/11, giá cổ phiếu này tiếp tục đóng trần, ở mức 8,870 đồng/cp.

Tính ra cổ phiếu này đã tăng 36% về giá qua 1 tuần, khối lượng giao dịch bình quân ở mức 7,453 đơn vị/phiên.

Diễn biến giá̉ phiếu NVT từ đầu năm 2019
Đvt: Đồng

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang