CRC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018

07-11-2019 13:47:00+07:00
07/11/2019 13:47 0
  •  

CRC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191107_20191107 - CRC - CBTT ngay dkcc chot ds tam ung co tuc nam 2018 bang tien.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang