CVNM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CVNM1901

20-11-2019 18:03:00+07:00
20/11/2019 18:03 0
  •  

CVNM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền CVNM1901

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam hông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CVNM1901) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191120_20191120 - CVNM1901 - CBTT ngay dkcc chot ds so huu cw.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang