Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sẽ thoái 4.5 triệu cổ phần tại IDTT

18-11-2019 14:06:45+07:00
18/11/2019 14:06 0
  •  

Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sẽ thoái 4.5 triệu cổ phần tại IDTT

CTCP Đầu Tư Xây dựng Dầu Khí IDICO (UPCoM: ICN) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019 về việc thông qua phương án thoái vốn đầu tư 4.5 triệu cổ phần tại CTCP Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO - CONAC (IDTT).

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán 4.5 triệu cổ phần phổ thông của CTCP Phát triển và Đô thị Thủ Thừa IDICO - CONAC (IDTT) với mệnh giá 10,000 đồng/cp. Giá chào bán đưa ra không thấp hơn 11,420 đồng/cp.

Hình thức chào bán dự kiến sẽ thỏa thuận trực tiếp với các cổ đông sáng lập khác của IDTT và tổ chức chào giá cạnh tranh hoặc đấu giá công khai cho các đối tượng khác trong trường hợp cổ đông sáng lập khác của IDTT không mua và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 4/2019. 

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang