Digiworld vào top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2019

29-11-2019 15:08:31+07:00
29/11/2019 15:08 0
  •  

Digiworld vào top 5 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất năm 2019

Ngày 27/11/2019, CTCP Thế Giới Số (Digiworld, HOSE: DGW) đã nhận giải TOP 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2019, thuộc nhóm Doanh nghiệp Niêm yết có quy mô vốn hóa trung bình do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cùng Báo Đầu Tư tổ chức.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Digiworld - ông Đoàn Hồng Việt trên bục nhận giải thưởng.

Ban tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm Quản trị Công ty dựa trên các nguyên tắc của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khung quản trị công ty của các nước ASEAN, có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, Digiworld đã chủ động áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất nhằm tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Đối với yếu tố công bố thông tin và minh bạch, Digiworld tôn trọng các nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua việc công bố thông tin về các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, về quản trị công ty một cách kịp thời và minh bạch, thể hiện qua việc cập nhật nội dung công bố thông tin quản trị đầy đủ trên website, bản tin nhà đầu tư và bản tin “Sống” nội bộ hàng quý.

Digiworld chú trọng việc công bố thông tin định kỳ đúng hạn và chất lượng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, giúp các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận nhanh chóng các tin tức quan trọng của Công ty đầy đủ và chính xác.

Trước đó, từ năm 2008, Digiworld cũng đã đầu tư vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP và đến nay có thể tự hào là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam vận hành thành công hệ thống này. Hệ thống này đã giúp Digiworld tối ưu chi phí, tăng biên lợi nhuận và đặc biệt là đảm bảo sự minh bạch về tài chính, các dữ liệu báo cáo được cập nhật liên tục và độc lập.

Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của HĐQT càng lớn hơn trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Digiworld. Trong đó, tính đa dạng của HĐQT, thể hiện qua sự gia tăng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức lĩnh vực/ngành nghề,… trở nên cần thiết. Công ty đang từng bước áp dụng các thông lệ tốt như thành lập Ủy ban chuyên trách, hỗ trợ hoạt động của HĐQT hiệu quả hơn như Tiểu ban đầu tư và Phát triển, tương lai chuẩn bị thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng.

Theo kế hoạch, Digiworld cũng sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò của quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán cũng như tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, vai trò của thành viên HĐQT độc lập.

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Digiworld chia sẻ: “Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được nhà đầu tư quan tâm. Điều này đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết.

Muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình. Digiworld cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy Digiworld thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn, hội nhập hơn”.

Được biết, để tăng thêm uy tín của giải, Ban tổ chức đã mời bên thứ ba độc lập là nhóm chuyên gia độc lập đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (Trường đại học Bách khoa TP.HCM), tổ chức có kinh nghiệm về đánh giá thực thi quản trị công ty trong khu vực ASEAN để thực hiện đánh giá nội dung. Tất cả các báo cáo vào vòng chung khảo đều được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMGPWC.

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang