DPM được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn

30-11-2019 09:00:00+07:00
30/11/2019 09:00 0
  •  

DPM được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) vừa giành giải Top 5 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa lớn đạt điểm quản trị công ty cao nhất, một trong 3 giải thưởng quan trọng của cuộc thi bình chọn DNNY 2019 do HOSE, HNX cùng Hội đồng bình chọn tổ chức.

Tổng Giám đốc Lê Cự Tân nhận kỷ niệm chương do Ban tổ chức trao tặng

Ngày 27/11/2019, Tổng Giám đốc Lê Cự Tân đã đại diện DPM tham dự Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) 2019 và nhận kỷ niệm chương do Ban tổ chức trao tặng. Tại Lễ công bố kết quả bình chọn, DPM là 1 trong 5 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn (Large Cap) đã xuất sắc vượt qua các vòng thẩm định, bình chọn của Ban tổ chức đạt giải hạng mục DNNY có điểm quản trị cao nhất.

Ở hạng mục Báo cáo Quản trị có 60 doanh nghiệp đạt điểm cao nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa, mỗi nhóm 20 doanh nghiệp. Ngoài DPM, 4 DNNY nhóm vốn hóa lớn đạt điểm quản trị cao nhất gồm có Dược Hậu Giang, FPT, Vinamilk và Chứng khoán TP. HCM.

Theo Hội đồng bình chọn, đạt được điểm quản trị công ty cao là những doanh nghiệp có nhiều cố gắng, nỗ lực trong cải thiện chất lượng công bố thông tin, cải thiện báo cáo các hoạt động thực thi vai trò, trách nhiệm với các bên liên quan, cải thiện công tác tổ chức ĐHĐHCĐ thông qua thông tin cung cấp cho cổ đông hoàn chỉnh và đầy đủ, đặc biệt là việc thực thi vai trò và trách nhiệm của HĐQT trong quản trị công ty.

Các doanh nghiệp dẫn đầu về quản trị công ty đã xây dựng một HĐQT có các thành viên độc lập từ 1/3 số thành viên trở lên, tương đương tỷ lệ đạt yêu cầu là 64%, trong khi tỷ lệ này trên toàn thị trường là 10%. HĐQT của các doanh nghiệp nhóm dẫn đầu cũng đã trình bày rõ nét vai trò của mình trong việc soát xét các mục tiêu chiến lược của công ty, thông qua đó xem xét và đánh giá các nội dung chiến lược, sự thích ứng điều chỉnh thực thi chiến lược của ban điều hành trước các biến đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, DPM cũng được vinh danh trong Top 30 DNNY nhóm Large Cap có Báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất.

Đối với hạng mục giải thưởng BCTN, tất cả các BCTN của năm tài chính 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn đều phải trải qua 2 vòng chấm, trong đó vòng sơ khảo do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán hà Nội (HNX) trực tiếp chấm điểm và chọn lọc doanh nghiệp.

Ở vòng chấm chung khảo, Hội đồng bình chọn dựa vào kết quả chấm sơ khảo, kết quả soát xét của 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) và qua thảo luận đánh giá để bình chọn ra các BCTN có số điểm cao nhất của mỗi nhóm vốn hóa để trao giải.

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang