Dược Danapha bị phạt tiền hơn nửa tỷ đồng vì vướng nhiều vi phạm

01-11-2019 21:31:53+07:00
01/11/2019 21:31 0
  •  

Dược Danapha bị phạt tiền hơn nửa tỷ đồng vì vướng nhiều vi phạm

Ngày 29/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dược Danapha (OTC: DAN).

Theo đó, Dược Danapha bị phạt tiền 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017; báo cáo tài chính (BCTC) quý 3 và quý 4/2017; BCTC quý 1/2018; BCTC soát xét bán niên năm 2018; báo cáo thường niên năm 2017; tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018…

Dược Danapha bị phạt tiền 505 triệu đồng vì có nhiều vi phạm

Đáng chú ý, Dược Danapha còn bị phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Được biết, Danapha đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào năm 2007. Tuy nhiên, đến nay, Danapha chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Cụ thể, ngày 17/02/2017, Công ty đã kết thúc đợt chào bán 3.26 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Không những thế, Danapha tiếp tục bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Ban kiểm soát, về tổ chức họp và thông qua quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 2017 đến 27/4/2018, HĐQT chưa đảm bảo quy định họp ít nhất mỗi quý 01 lần và chưa đảm bảo các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; Ban kiểm soát chưa đảm bảo họp ít nhất 02 lần trong một năm.

Như vậy, với những vi phạm trên, Danapha phải nộp phạt tổng số tiền 505 triệu đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang