Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 vào ngày 05/03/2020

26-11-2019 21:39:38+07:00
26/11/2019 21:39 0
  •  

Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 vào ngày 05/03/2020

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa thông báo sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 05/03/2020. 

* Eximbank dời ĐHĐCĐ sang năm 2020

Chỉ mới hồi đầu tháng 11, Eximbank thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 22/04/2020 thì mới đây nhà băng này lại thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2019 vào ngày 05/03/2020.

Eximbank cũng cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/12/2019. Nội dung chính của cuộc họp này là bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Ngân hàng sẽ trình cổ đông chi tiết thông tin danh sách ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT vào ngày 21/12/2019. Đồng thời, ngân hàng sẽ nhận hồ sơ của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử từ ngày đến ngày 30/12/2019 - 13/01/2020.

Sau thời gian này, Eximbank sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét và chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm thành viên HĐQT trước khi bầu tại ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 18/02/2020.

Như vậy, liệu rằng nhà băng duy nhất chưa tổ chức ĐHĐCĐ 2019 này sẽ có diễn biến mới khi thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ hay không?

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang