FPT báo lãi ròng 9 tháng tăng 30% nhờ khối Công nghệ

01-11-2019 15:58:48+07:00
01/11/2019 15:58 0
  •  

FPT báo lãi ròng 9 tháng tăng 30% nhờ khối Công nghệ

CTCP FPT (HOSE: FPT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019. Doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, doanh thu đến từ thị trường nước ngoài của Tập đoàn tăng 32% sau 9 tháng đầu năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của FPT
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 FPT

Trong quý 3/2019, FPT mang về 7,104 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,369 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST) tăng 18% và 30% so với cùng kỳ do tăng trưởng mạnh doanh thu và lợi nhuận của khối Công nghệ.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của khối Công nghệ đạt 4,105 tỷ đồng và 617 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và 39% so cùng kỳ, chiếm 58% và 45% tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của toàn Tập đoàn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNTT của FPT đạt 19,597 tỷ đồng và 3,508 tỷ đồng, tăng 21% và 28% so với cùng kỳ, thực hiện 74% và 79% kế hoạch cả năm. Lãi ròng 9 tháng của Tập đoàn cũng tăng 30% so với cùng kỳ đạt 2,378 tỷ đồng.

Theo báo cáo bộ phận của FPT, doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn chủ yếu đến từ mảng Công nghệ thông tin và viễn thông, còn lại là Đầu tư và giáo dục.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 FPT

FPT cho hay “Khối Công nghệ(*) ghi nhận doanh thu và LNTT lần lượt đạt 11,068 tỷ đồng và 1,471 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 42% so cùng kỳ. Doanh thu khối này tại thị trường nước ngoài chiếm 70% đạt 7,796 tỷ đồng, tăng 32%, LNTT đạt 1,246 tỷ đồng, tăng 34%.”

Đến ngày 30/09/2019, tổng tài sản của FPT đạt 32,277 tỷ đồng, tăng gần 9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn tăng thêm 745 tỷ đồng so với đầu năm đạt 6,305 tỷ đồng. Tài sản cố định hữu hình tăng 14% so với đầu năm đạt 5,921 tỷ đồng do FPT đầu tư vào máy móc thiết bị, phương tiện vận tải…

Ngoài ra, Tập đoàn cũng có chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1,780 tỷ đồng vào cuối quý 3/2019, tăng 52%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang quý 3/2019 của FPT
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 FPT

Nợ phải trả đạt 16,026 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm hơn 51% đạt 8,217 tỷ đồng, đồng thời tăng mạnh 1,618 tỷ đồng, tương ứng tăng 25% so với đầu năm.

Trong năm, FPT phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP, và trả cổ tức bằng cổ phiếu 617 tỷ đồng. Nâng vốn góp chủ sở hữu lên 6,784 tỷ đồng tăng 11% so với thời điểm đầu năm.

(*) Khối Công nghệ bao gồm phần mềm xuất khẩu và giải pháp phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ tin học.

Như Xuân 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang