Genco 3 báo lãi sau thuế 488.5 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 69% so với cùng kỳ

01-11-2019 14:19:12+07:00
01/11/2019 14:19 0
  •  

Genco 3 báo lãi sau thuế 488.5 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 69% so với cùng kỳ

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 mới được công bố, Tổng Công ty Phát điện 3 (Genco 3, UPCoM: PGV) báo lãi sau thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 488.5 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm của Genco 3

Biên lãi gộp tăng mạnh trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước

Riêng trong quý 3, Genco 3 báo doanh thu thuần tăng trưởng 16.5% trong quý 3 lên mức 10,441.6 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm tăng mạnh 1,048 triệu kWh so với quý 3 năm ngoái.

Lãi gộp trong kỳ tăng mạnh hơn 61% so với cùng kỳ lên hơn 1,315 tỷ đồng nhờ chi phí giá vốn trong kỳ tăng chỉ tăng hơn 12% (ở mức 9,126.4 tỷ đồng). Theo đó, biên lợi nhuận gộp của Tổng Công ty cũng được cải thiện đáng kể từ 9.1% cùng kỳ lên mức 12.6%.

Trong quý 3, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay của Genco 3 cũng giảm đáng kể. Chi phí lãi vay trong kỳ ở mức gần 639 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ nhờ lãi suất USD giảm. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 35% so với cùng kỳ về còn gần 120 tỷ đồng.

Nhờ biên lãi gộp được cải thiện mạnh cũng như tối ưu các khoản chi phí trong kỳ, Genco 3 đã chuyển kết quả lỗ gần 154 tỷ đồng sau thuế cùng kỳ năm trước thành lãi gần 74 tỷ đồng sau thuế trong quý 3/2019.

Vượt gần 32% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm của Công ty mẹ sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Tổng Công ty đều được cải thiện so với cùng kỳ. Hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 12% và 70% so với đầu năm lên 32,822 tỷ đồng và 488 tỷ đồng. Lãi ròng cho cổ đông Công ty mẹ Genco 3 đạt 471.7 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong 9 tháng đầu năm giảm gần 145 tỷ đồng về còn 3,263 tỷ đồng. Chủ yếu là nhờ việc giảm chi phí chênh lệch tỷ giá do tỷ giá đồng USD và JPY ít biến động so với đầu kỳ, khiến khoản chi phí này giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước về mức gần 1,219 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng Công ty đạt 665.3 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ ghi nhận 540 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt gần 32% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng tài sản của Tổng Công ty tại thời điểm 30/09 đạt hơn 75,827.2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Nhờ lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty đã xóa hoàn toàn khoản lỗ lũy kế 20 tỷ đồng đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng Công ty cuối quý 3 đạt hơn 403.5 tỷ đồng. Đồng thời, Tổng Công ty đã xử lý hết khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa phân bổ giai đoạn đầu tư xây dựng.

Vay nợ tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm này ở mức 56,654.7 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với đầu năm.

Kế hoạch cho quý cuối năm

Về công tác sản xuất điện trong 3 tháng cuối năm, Genco 3 dự kiến sản lượng điện sản xuất của Tổng Công ty đạt 8,260 triệu kWh.

Tổng Công ty sẽ tập trung ổn định sản xuất và sửa chữa lớn theo kế hoạch tại các Nhà máy điện: Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình. Đặc biệt đảm bảo tiến độ đại tu tổ máy GT11 - Phú Mỹ 1 và đại tu tổ máy S1 - Vĩnh Tân 2.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn khu vực Tây Nguyên, điều tiết hợp lý hồ Buôn Tua Srah đảm bảo phát tối ưu và tích nước cho sản xuất điện mùa khô năm 2020. Tổng Công ty cũng tập trung công tác đảm bảo cung ứng nhiên liệu than cho các Nhà máy Nhiệt điện đốt than các tháng cuối năm 2019 và chuẩn bị cho mùa khô năm 2020.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong quý 4, Tổng Công ty lên kế hoạch tiếp tục bám sát, đôn đốc cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch điện lực đối với Trung tâm Điện lực Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang