Hapharco muốn chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 600%

23/11/2019 08:455
  •  

Hapharco muốn chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 600%

Ngày 22/11, CTCP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (OTC: Hapharco) vừa ra thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:6, tức 1 cp được nhận 6 cp mới.

Hapharco cho biết hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua tương đối khả quan. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến hết năm 2018 là hơn 104 tỷ đồng và nguồn quỹ đầu tư phát triển ghi nhận gần 72 tỷ đồng.

Theo đó, HĐQT Hapharco đã quyết định trình ĐHĐCĐ phương án phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 1:6) để tăng vốn điều lệ từ 28.3 tỷ đồng lên 198.4 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sẽ là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm cuối năm 2018.

Ngày chốt danh sách cổ đông, nhằm thực hiện lấy ý kiến, sẽ là 18/11/2019 và hạn cuối biểu quyết (bằng văn bản) sẽ là ngày 03/12/2019. Tính đến cuối năm 2018, theo BCTC kiểm toán của doanh nghiệp, xấp xỉ 90% cổ phần của Hapharco nằm trong tay các cổ đông lớn.

Cơ cấu cổ đông của Hapharco tại thời điểm 31/12/2018
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 của Hapharco

Nếu phương án tăng vốn được cổ đông thông qua, Hapharco dự kiến sẽ thực hiện phát hành cổ phần ngay trong quý 4/2019.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang