HCD: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (ngày thanh toán) tại Thông báo số 1142/TB-SGDCHCM ngày 06/09/2018

19-11-2019 11:04:00+07:00
19/11/2019 11:04 0
  •  

HCD: Thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (ngày thanh toán) tại Thông báo số 1142/TB-SGDCHCM ngày 06/09/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi nội dung ngày ĐKCC (ngày thanh toán)  tại Thông báo số 1142/TB-SGDCHCM ngày 06/09/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191119_20191119 - HCD - TB dieu chinh ngay tra co tuc dot2-2017.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang