HDB lọt vào rổ MSCI Frontier Markets Index

08-11-2019 13:46:35+07:00
08/11/2019 13:46 0
  •  

HDB lọt vào rổ MSCI Frontier Markets Index

Trong 4 cổ phiếu được thêm mới vào rổ chỉ số MSCI Frontier Market, đặc biệt có 1 cổ phiếu của Việt Nam là HDB. Mặt khác, HNG đã bị loại ra khỏi danh mục của MSCI Frontier Markets Small Cap.

MSCI Frontier Markets Index

MSCI vừa công bố báo cáo cơ cấu danh mục định kỳ quý 4/2019 với rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI đã quyết định loại 1 cổ phiếu của Kuwait - quốc gia chiếm tỷ trọng lớn nhất rổ MSCI Frontier Market Index, trong khi thêm vào danh mục 1 cổ phiếu của Việt Nam là HDBank (HOSE: HDB).

Ngoài HDB, MSCI Frontier Market Index cũng thêm mới 3 cổ phiếu đến từ Srilanka, Slovenia và Serbia.

Ở chiều ngược lại có 8 cổ phiếu đến từ các quốc gia Jordan, Srilanka, Kuwait, Lebanon, Nigeria, Kenya và Serbia bị loại ra.

Danh mục mới sẽ có hiệu lực từ sau khi đóng cửa giao dịch phiên 26/11/2019.

Kết quả review đợt tháng 11/2019 của MSCI Frontier Markets Index

Sau đợt cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong rổ MSCI Frontier Markets Index sẽ giảm xuống con số 92, bao gồm 12 cổ phiếu đến từ Việt Nam (VIC, MSN, VCB, HPG, STB, BVH, GAS, BID, VNM, SAB, POW, và mới nhất là  HDB).

Tại ngày 31/10/2019, thị trường Kuwait vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ MSCI Frontier Markets Index với 30.21%, trong khi thị trường Việt Nam đứng thứ 2 với tỷ trọng 18.77%. Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục MSCI Frontier Markets Index có 3 cái tên đến từ Việt Nam, bao gồm VIC, VNMVHM.

Tỷ trọng đầu tư vào các quốc gia của MSCI Frontier Markets Index (Tính đến ngày 31/10/2019)
Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục MSCI Frontier Markets Index tại ngày 31/10

MSCI Frontier Markets Small Cap

Trong khi đó, MSCI đã loại HNG ra khỏi chỉ số MSCI Frontier Markets Smallcap Index trong kỳ review này.

Kết quả review đợt tháng 11/2019 của MSCI Frontier Markets Small Cap

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang