HRC: Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ quý IV năm 2019

06-11-2019 17:36:00+07:00
06/11/2019 17:36 0
  •  

HRC: Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ quý IV năm 2019

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo Nghị quyết HĐQT kỳ họp định kỳ quý IV năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191106_20191106 - HRC - CBTT Nghi Quyet HDQT Quy IV 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang