HRC: Nghị quyết HĐQT và Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý

06/11/2019 17:330
  •  

HRC: Nghị quyết HĐQT và Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo Nghị quyết HĐQT và Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ cán bộ quản lý như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191106_20191106 - HRC - CBTT Mien Nhiem PTGD Vo Thi Thuy.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang