HVA lỗ thêm hơn 4 tỷ đồng năm 2018 sau khi lập lại báo cáo tài chính

08/11/2019 11:350
  •  

HVA lỗ thêm hơn 4 tỷ đồng năm 2018 sau khi lập lại báo cáo tài chính

Sau khi lập lại báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2018, CTCP Đầu tư HVA (HNX: HVA) chịu lỗ thêm hơn 4.6 tỷ đồng năm 2018.

Trong báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2018 công bố trước đó, HVA đã trình về việc HĐQT nhiệm kỳ cũ và Ban Tổng Giám đốc cũ không bàn giao hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán cho Ban lãnh đạo mới nên Công ty phải lấy số liệu đầu kỳ được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ tự vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt và các chi phí phát sinh thực tế từ thời điểm được bổ nhiệm đến thời điểm báo cáo để lập Báo cáo tài chính.

Hiện nay, Công ty đã nhận bàn giao hồ sơ sổ sách từ ban lãnh đạo cũ của Công ty. Công ty đã tiến hành ra soát các hồ sơ, chứng từ sau khi nhận bàn giao và lập lại BCTC quý 3/2018 và quý 4/2018 theo đúng thực tế phát sinh.

Theo báo cáo trước đó quý 3/2018 và quý 4/2018, Công ty lần lượt lỗ 102 triệu đồng và 105.4 triệu đồng. Kết quả kinh doanh hai quý này sụt giảm mạnh sau khi Công ty lập lại báo cáo. Cụ thể, Công ty lỗ gần 580 triệu đồng trong quý 3 và lỗ hơn 4.2 tỷ đồng trong quý 4.

Lũy kế năm 2018, Công ty lỗ ròng hơn 7.1 tỷ đồng, tăng thêm hơn 4.6 tỷ đồng so với con số trước đó.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang