ITA báo lãi ròng quý 3 giảm 21% so với cùng kỳ

01-11-2019 09:00:25+07:00
01/11/2019 09:00 0
  •  

ITA báo lãi ròng quý 3 giảm 21% so với cùng kỳ

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần trong quý tăng đến 93%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (lãi ròng) lại giảm 21% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của ITA
ĐVT: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 ITA

Trong quý 3/2019, ITA mang về 452 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 93% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán của Công ty cũng tăng cao 267% khiến lợi nhuận gộp trong quý giảm 19% đạt 115 tỷ đồng. Lãi ròng của Công ty cũng giảm 21% so với cùng kỳ, đạt 66 tỷ đồng.

Năm 2019, ITA đã có chuyển biến tích cực hơn trong kinh doanh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, ITA mang về 885 tỷ đồng tổng doanh thu, thực hiện 47% kế hoạch cả năm. So với cùng kỳ, doanh thu của ITA đã tăng gần gấp đôi; trong đó doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng trưởng mạnh đạt 648 tỷ đồng, gấp 2.2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 197 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, thực hiện 44% kế hoạch năm.

Các năm gần đây, ITA thường đặt mục tiêu kinh doanh cao nhưng nhiều lần không hoàn thành được kế hoạch.


(*) Thực hiện 2019 chỉ tính đến lũy kế 9 tháng đầu năm
Nguồn: Tổng hợp

Đến 30/09/2019, tổng tài sản của ITA đạt 13,522 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6,287 tỷ đồng, tăng 7%; tài sản dài hạn đạt 7,235 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm.

Hàng tồn kho của ITA tăng 3% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các dự án KCN Tân Đức và Khu E-City Tân Đức. Tuy nhiên, có sự chuyển dịch tỷ trọng giữa 2 dự án này. Cụ thể KCN Tân Đức giảm 33% còn 1,196 tỷ đồng. Khu E-City Tân Đức tăng 26% đạt 2,516 tỷ đồng.

Cơ cấu hàng tồn kho quý 3/2019 ITA
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 ITA

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang