LCG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn LUCERNE ENTERPRISE LTD

19-11-2019 17:01:00+07:00
19/11/2019 17:01 0
  •  

LCG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn LUCERNE ENTERPRISE LTD

 LUCERNE ENTERPRISE LTD báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần LICOGI 16 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191119_20191119 - LCG - BC TD SH CD LON - LUCERNE ENTERPRISE LTD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang