LCG: Đính chính bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

29-11-2019 14:17:00+07:00
29/11/2019 14:17 0
  •  

LCG: Đính chính bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo đính chính bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúngg như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191129_20191129 - LCG - DINH CHINH BAN CAO BACH CHAO BAN + CV UBCK.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang