LCG phát hành hơn 29 triệu cp nhằm tái cơ cấu nợ vay và góp vốn vào Dự án Điền Phước

19-11-2019 09:26:27+07:00
19/11/2019 09:26 0
  •  

LCG phát hành hơn 29 triệu cp nhằm tái cơ cấu nợ vay và góp vốn vào Dự án Điền Phước

CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) vừa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 29 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, LCG đăng ký chào bán hơn 29 triệu cp với mệnh giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng vốn cần huy động gần 294 tỷ đồng.

Số tiền LCG dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thực hiện việc tái cơ cấu nợ vay và góp phần đầu tư dự án bất động sản.

Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký mua cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:3 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 10 quyền được mua 3 cổ phiếu mới). Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 09-30/12/2019.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của LCG đạt gần 1,776 tỷ đồng  và hơn 153 tỷ đồng. Như vậy, LCG đạt được 65% kế hoạch doanh thu và 77% kế hoạch lãi sau thuế sau 9 tháng đầu năm.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, LCG dự kiến đệ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán 30 triệu cp (tương ứng 30% lượng cổ phần lưu hành tính đến thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019) cho cổ đông hiện hữu để huy động 300 tỷ đồng và phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu.

Tuy vậy, Ban lãnh đạo Công ty bất ngờ quyết định hoãn việc thông qua các phương án phát hành cổ phiếu và trái phiếu kể trên. Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT LCG - ông Bùi Dương Hùng, do cổ đông lớn Lucerne Enterprise (sở hữu gần 18%) có đề nghị cần một phương án chi tiết và cụ thể hơn cho các vấn đề này, phía Ban lãnh đạo LCG xét thấy đây là đề nghị hợp lý nên quyết định tạm hoãn và sẽ đề xuất thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sau này, thay vì ủy quyền cho HĐQT như tờ trình đã công bố từ trước.

Trong tháng 6/2019, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu và cổ phiếu cụ thể. Kết, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua các phương án phát hành trái phiếu và cổ phiếu Công ty đưa ra.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu LCG tăng 13.18% với khối lượng giao dịch là 821,054 cp/ngày. Giá cao nhất là 11,379 đồng/cp (ngày 12/04/2019).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11/2019, giá cổ phiếu LCG đang giao dịch quanh mức 8,400 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu LCG một năm trở lại đây

 Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang