LCG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

29-11-2019 14:19:00+07:00
29/11/2019 14:19 0
  •  

LCG: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191129_20191129 - LCG - THONG BAO PHAT HANH CO PHIEU RA CONG CHUNG.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang