LDG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

11/11/2019 17:400
  •  

LDG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191111_20191111 - LDG - CBTT giao dich mua lai ESOP.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang