LILAMA lãi ròng 16.5 tỷ đồng trong quý 3, giảm 70% so với cùng kỳ

11-11-2019 10:18:01+07:00
11/11/2019 10:18 0
  •  

LILAMA lãi ròng 16.5 tỷ đồng trong quý 3, giảm 70% so với cùng kỳ

Doanh thu quý 3/2019 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA, UPCoM: LLM) đạt 1,412 tỷ đồng, sụt giảm tới gần 57% so cùng kỳ. Điều này dẫn đến lãi ròng của Công ty này đi lùi hơn 70%, ở mức 16.5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của LLM
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của LLM

Quý 3/2019, LLM đạt doanh thu của LLM đạt 1,412 tỷ đồng, giảm gần 57% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu về hơn 45 tỷ đồng, giảm gần 67%. Doanh thu tài chính cũng đi lùi đáng kể, từ mức 129 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước về còn 45 tỷ đồng trong năm nay.

Do đó, dù đã tiết giảm mạnh các khoản chi phí, LLM chỉ ghi lãi ròng 16.5 tỷ đồng, giảm 70% so với kết quả cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LLM có doanh thu hơn 4,803 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ. Do kết quả không tích cực của 2 quý đầu năm, Công ty vẫn lỗ ròng gần 81 tỷ đồng.

Tại cuối tháng 9, Công ty này có tổng tài sản gần 7,642 tỷ đồng, giảm 42% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 6,547 tỷ đồng, giảm 42%; tài sản dài hạn chiếm gần 1,095 tỷ đồng, giảm 41%%.

Các khoản phải thu của LLM đang thể hiện hơn 4,307 tỷ đồng, giảm 20% so với hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho cũng đi lùi 71% về mức 1,040 tỷ đồng.

Giá trị các khoản đầu tư cho thấy Công ty này đang chuyển dịch các khoản đầu tư tài chính. Cụ thể, giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn đang thể hiện hơn 618 tỷ đồng, gia tăng 32% so với hồi đầu năm, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Trong khi đó, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn thu hẹp hơn 89% về mức gần 20 tỷ đồng.

Đầu tháng 11 này, ban lãnh đạo LLM vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thành toán dự kiến vào ngày 16/12/2019.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang