LMH: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Thị Vui Mừng

28-11-2019 14:38:00+07:00
28/11/2019 14:38 0
  •  

LMH: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Thị Vui Mừng

Nguyễn Thị Vui Mừng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Landmark Holding như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191128_20191127 - LMH - BC vv tro thanh CDL.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang