LMH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

06-11-2019 15:59:00+07:00
06/11/2019 15:59 0
  •  

LMH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Landmark Holding (mã CK: LMH) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191106_20191106 - LMH - TB vv niem yet va giao dich CK thay doi niem yet.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang