MBB phát hành thành công 130 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

12-11-2019 14:03:00+07:00
12/11/2019 14:03 0
  •  

MBB phát hành thành công 130 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngày 04/11/2019, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đã phát hành riêng lẻ 800 trái phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu cho một doanh nghiệp trong nước.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 10 năm với lãi suất 8.7%/năm, không kèm theo chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. MBB được ngừng trả lãi và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.

MBB cho biết, 80 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô hoạt động của Ngân hàng và bổ sung vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trước đó, MBB cũng có thông báo đã phân phối 500 trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kỳ hạn 5 năm 1 ngày, với giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/ trái phiếu cho doanh nghiệp trong nước vào ngày 11/10/2019. Lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1.8%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng được công bố bởi Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Theo MBB, 50 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu này sẽ được dùng để đáp ứng nhu cầu tín dụng trung dài hạn của khách hàng của MB. Đồng thời, Ngân hàng sẽ sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay VNĐ trung dài hạn đến hạn vào năm đáo hạn trái phiếu hoặc dùng các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn khác hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Như vậy, tổng vốn MB huy động được từ 2 lần phát hành trái phiếu riêng lẻ là 130 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang