Minh Phú chào bán hơn 467,000 cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên

15-11-2019 17:13:43+07:00
15/11/2019 17:13 2
  •  

Minh Phú chào bán hơn 467,000 cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên 

HĐQT của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (HOSE: MPC) đã thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giá chào bán 10,000 đồng/cp.

Số lượng cổ phiếu quỹ mà MPC nắm giữ trước khi chào bán là hơn 1.5 triệu cp, số lượng dự kiến chào bán là hơn 467,000 cp, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là gần 4.7 tỷ đồng. Tỷ lệ chào bán ESOP của Minh Phú đạt 0.23% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

ESOP của Công ty dành cho các bộ có chức danh từ Phó Giám đốc trở lên hoặc tương đương. Cụ thể, các các bộ này phải có thời gian bổ nhiệm từ đủ 12 tháng trở lên (trước ngày 01/01/2019). Riêng cán bộ chủ chốt (Phó Tổng giám đốc tập đoàn, các Phó Tổng giám đốc các công ty con) trở lên thì không hạn định thời gian công tác, bổ nhiệm.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 5 năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch. Thời gian thực hiện sẽ vào quý 4/2019. Sau khi hoàn tất đợt bán cổ phiếu quỹ, số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Trên thị trường, cổ phiếu MPC giảm suốt 7 tháng qua. Từ vùng giá 46,000 đồng/cp (đầu tháng 4/2019), cổ phiếu đã giảm hơn 50%, hiện tại đang giao dịch tại mức giá 21,700 đồng/cp (kết phiên 15/11/2019).

Diễn biến giá MPC trong một năm trở lại

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang