Mời sót cổ đông họp ĐHĐCĐ, Cao su Sao Vàng bị phạt hành chính

01-11-2019 14:59:17+07:00
01/11/2019 14:59 0
  •  

Mời sót cổ đông họp ĐHĐCĐ, Cao su Sao Vàng bị phạt hành chính 

Ngày 31/10/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC).

Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định vì Công ty đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. CTCP Cao su Sao Vàng không gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và không gửi thông báo mời họp đúng thời hạn theo quy định.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang