MWG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

08/11/2019 17:231
  •  

MWG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191108_20191108 - MWG - CBTT Mua Lai CQ Cua CBCNV Lam CPQ.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang