NBB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

06-11-2019 17:29:00+07:00
06/11/2019 17:29 0
  •  

NBB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191106_20191106 - NBB - BCTDSHCDL - CTCP Dau Tu Ha Tang Ky Thuat TP.HCM.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang