NBB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CII

12-11-2019 17:06:00+07:00
12/11/2019 17:06 0
  •  

NBB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CII

CTCP CII báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191112_20191112 - NBB - BC TD SH CD LON - CTCP CII.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang