Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam muốn thoái sạch vốn khỏi HBE

26-11-2019 16:52:39+07:00
26/11/2019 16:52 0
  •  

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam muốn thoái sạch vốn khỏi HBE

Ngày 11/11/2019, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã có quyết định thông qua việc thoái vốn cổ phần tại CTCP Sách-Thiết bị trường học Hà Tĩnh (HNX: HBE). Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2019.

Theo đó, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 1.11 triệu cp (tương ứng 100% số lượng cổ phần đang sở hữu) với mức giá khởi điểm là 14,000 đồng/cp theo phương thức khớp lệnh tại HNX.

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cho biết mục đích chuyển nhượng nhằm để thực hiện phương án cơ cấu lại Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam giai đoạn 2018-2022 và cơ cấu danh mục đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn góp.

Nếu chuyển nhượng thành công, ước tính Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ thu về được gần 16 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi HBE.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (vốn điều lệ 596 tỷ đồng) là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 1.11 triệu cổ phần, tương ứng với tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá gần 11.15 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49.97% vốn điều lệ của HBE. Sau khi chuyển nhượng, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ không còn là cổ đông của HBE.

Tính đến ngày 04/11/2019, ngoài Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, HBE còn có 2 cổ đông lớn khác là Khang Ho GMBH đang nắm giữ 335,633 cp, chiếm 15.04% và Le Hoang Pte Ltd nắm giữ 127,417 cp, chiếm 5.71% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HBE là 20.82%.

Theo HBE, trong năm 2019, Công ty tiếp tục duy trì 2 lĩnh vực chủ yếu là kinh doanh thương mại tổng hợp và dịch vụ giáo dục. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh thương mại tổng hợp là ngành nghề kinh doanh truyền thống, tùy theo đặc điểm kinh doanh tại từng thời điểm cụ thể, HBE sẽ điều chỉnh tỷ trọng ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của HBE lần lượt đạt gần 45 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, suýt soát cùng kỳ năm trước.

Diễn biến giá cổ phiếu HBE từ đầu năm đến phiên 26/11

Trên thị trường, giá cổ phiếu HBE đang giao dịch ở mức 11,800 đồng/cp, tăng 41.78% so với hồi đầu năm 2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang