NSI: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại TP.HCM

01-11-2019 16:59:00+07:00
01/11/2019 16:59 0
  •  

NSI: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại TP.HCM

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia thông báo Quyết định của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh tại TP.HCM như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191101_20191101 NSI Thay đổi quyết định thành lập chi nhánh CNHCM.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang