PGN báo lãi sau thuế gấp gần 3 lần cùng kỳ trong quý đầu lên HNX

07-11-2019 13:47:16+07:00
07/11/2019 13:47 2
  •  

PGN báo lãi sau thuế gấp gần 3 lần cùng kỳ trong quý đầu lên HNX

CTCP Phụ Gia Nhựa (HNX: PGN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019 với lãi sau thuế đạt 2 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ. Đây cũng chính là quý đầu tiên mà Công ty niêm yết trên sàn HNX – kể từ 04/07/2019.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của PGN
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 3 của PGN

Trong quý 3/2019, PGN đem về 33 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 63% so với cùng kỳ. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận gộp của PGN cũng tăng từ 10% (quý 3/2018) lên hơn 11% (quý 3/2019) giúp lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 2 tỷ đồng, tăng 169% so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PGN đạt 68 tỷ đồng và hơn 2.5 tỷ đồng, tăng 7% và giảm 6% so với cùng kỳ, đồng thời thực hiện 56% và 51% kế hoạch cả năm.

Đến ngày 30/09/2019, tổng tài sản của PGN đạt 81 tỷ đồng, tăng 19% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng 23%, đạt 69 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng hơn 3%, đạt 12 tỷ đồng.

Về về tài sản ngắn hạn, tiền và tương đương tiền của PGN gấp 9 lần đầu năm đạt 8 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của Công ty.

Ngoài ra phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng tăng 11% so với đầu năm đạt 40 tỷ đồng, chiếm 50% tổng tài sản. Trong đó, Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phát là đối tượng có khoản phải thu lớn nhất đạt 26 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm.

Nguồn: BCTC quý 3 của PGN

Nợ phải trả của PGN tăng mạnh đạt 45 tỷ đồng, tương ứng tăng tăng 45% so với đầu năm. Chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang