QCG chịu lỗ hoạt động kinh doanh chính vẫn báo lãi ròng quý 3 gấp 26 lần cùng kỳ

01-11-2019 10:23:26+07:00
01/11/2019 10:23 1
  •  

QCG chịu lỗ hoạt động kinh doanh chính vẫn báo lãi ròng quý 3 gấp 26 lần cùng kỳ

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019. Sau quý 2 báo lãi ròng gấp 7 lần so với cùng kỳ, quý 3, QCG tiếp tục đạt gấp 26 lần so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận chủ yếu lại không đến từ hoạt động kinh doanh chính…

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của QCG
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 QCG

Trong quý 3/2019, QCG mang về 116 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ đạt 72 tỷ đồng (chiếm 62% tổng doanh thu) đến từ việc bàn giao căn hộ cho khách hàng. Giá vốn hàng bán không thay đổi quá nhiều trong quý 3/2019, giúp biên lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh mẽ từ 14% (quý 3/2018) lên 37% (quý 3/2019).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 QCG

Chi phí lãi vay và bán hàng tăng đáng kể. Kết quả Công ty vẫn lỗ hơn 8 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính.

Trong quý, Công ty ghi gần 60 tỷ đồng khoản bồi thường hợp đồng vào lợi nhuận khác. Lãi ròng của Công ty cũng nhờ đó đạt gần 38 tỷ đồng, gấp 26 lần so với quý 3/2018.

Tiền bồi thường hợp đồng trong lợi nhuận khác của QCG
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 QCG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, QCG mang về 689 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 33% so với cùng kỳ. Lãi ròng của Công ty cũng đạt 74 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/09/2019, tiền và các khoản tương đương tiền của QCG giảm mạnh 71% so đầu năm, đạt gần 39 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi ngân hàng là chủ yếu, đạt 36 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính đến thời điểm cuối kỳ ghi nhận gần 7,849 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so đầu năm 2019. Bất động sản dở dang chiếm 94% hàng tồn kho, tương đương 7,369 tỷ đồng. Bất động sản dở dang được ghi nhận ở đây chủ yếu là các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các dự án.

Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong tổng giá trị hơn 271 tỷ đồng thì dự án nông trường cao su chiếm hơn 243 tỷ đồng và dự án thủy điện Ayun Trung chiếm gần 28 tỷ đồng.

Công ty vẫn đang ghi nhận khoản phải thu dài hạn tại 2 dự án Tân Phong và Khu dân cư Phước Kiển trị giá 74 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Tổng tài sản của QCG cuối quý 3 đạt 10,757 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty đạt 6,540 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản.

Như Xuân 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang