Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.000 tỷ đồng

19-11-2019 08:19:38+07:00
19/11/2019 08:19 0
  •  

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.000 tỷ đồng

Tính đến hết quý 3/2019, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 2.000 tỷ đồng, lãi phát sinh trên số dư dương trong quý 3 đạt 1 tỷ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 2.000 tỷ đồng
Tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 3/2019 đạt 2.518,191 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 3/2019 là 2.019 tỷ đồng. Trong khi đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỷ đồng.

Trước đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý 1/2019 đã âm 620 tỷ đồng, còn số dư hết quý 2/2019 là âm 499 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 3/2019 đạt 2.518,191 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu dương trong quý 3/2019 là 1 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu âm trong quý 3/2019 là 12 triệu đồng.

Tính đến thời điểm 30/9/2019, trong tổng số 29 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 19 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất là 1.125.280 tỷ đồng.

Duyên Duyên

VnEconomy

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang