SBT báo lãi ròng quý 1 niên độ mới đi ngang so cùng kỳ

04-11-2019 15:15:40+07:00
04/11/2019 15:15 2
  •  

SBT báo lãi ròng quý 1 niên độ mới đi ngang so cùng kỳ

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (HOSE: SBT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1 niên độ 2019 - 2020 (từ 01/07/2019 đến 30/09/2019) với doanh thu bán đường vẫn chiếm hơn 94% tổng doanh thu và doanh thu mảng điện có sự tăng trưởng đáng kể.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của SBT
ĐVT: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1 SBT

Trong quý 1, SBT mang về 3,181 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán đường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 94%) đạt 3,000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu bán điện của công ty tăng mạnh từ 109 triệu đồng (quý 1 niên độ 18 - 19) lên 7 tỷ đồng (quý 1 niên độ 19 - 20). Lãi ròng của SBT suýt soát so với cùng kỳ đạt 38 tỷ đồng.

Đến ngày 30/09/2019, tổng tài sản của công ty đạt 17,841 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm (30/06/2019). Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 10,085 tỷ đồng, tăng 3%; tài sản dài hạn đạt 7,757 tỷ đồng, tăng 12%.

Về tài sản ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng của Công ty tăng thêm 215 tỷ đồng, đạt 1,134 tỷ đồng. Chứng khoán kinh doanh gấp 2.4 lần đầu năm đạt 395 tỷ đồng do SBT tăng thêm gần 7.7 triệu cổ phiếu GEG (CTCP Điện Gia Lai) và 1.7 triệu cp VNG (CTCP Du lịch Thành Thành Công). Ngoài ra, hàng tồn kho giảm 14% so với đầu năm còn 2,394 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tăng hơn 808 tỷ đồng đạt 7,757 tỷ đồng (tăng gần 12%). Đến từ đầu tư tài chính dài hạn của SBT gấp 7 lần đầu năm, đạt 901 tỷ đồng, do Công ty tăng cường đầu tư vào công ty liên kết và góp vốn vào đơn vị khác. Bất động sản đầu tư của SBT cũng tăng 126% đạt 356 tỷ đồng.

Tại 30/09/2019, nợ phải trả của SBT đạt 10,736 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt 8,266 tỷ đồng, chiếm 77% tổng nợ phải trả.

Ngoài ra, trong kỳ vốn cổ phần của Công ty tăng thêm 216 tỷ đồng do SBT chào bán thành công 21.6 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.

Như Xuân 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang