TAC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng

18/11/2019 17:200
  •  

TAC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191118_20191118 - TAC - NQ HDQT 100 Ky ket hop dong han muc tin dung voi Ngan hang.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang