Tập đoàn Hà Đô hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý đầu năm

06-11-2019 08:25:08+07:00
06/11/2019 08:25 1
  •  

Tập đoàn Hà Đô hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý đầu năm

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) tiếp tục khả quan nhờ đà tăng trưởng doanh thu. Công ty đạt doanh thu thuần gần 1,239 tỷ đồng và lãi ròng gần 239 tỷ đồng, lần lượt tăng 78% và 132% so cùng kỳ.

Rõ ràng doanh thu bất động sản tăng trưởng tiếp tục là động lực cho kết quả kinh doanh của HDG. Cụ thể, doanh thu thuần quý 3/2019 đạt gần 1,239 tỷ đồng, tăng gần 78% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 483 tỷ đồng, tăng gần 134%.

Bên cạnh, chi phí tài chính của HDG trong quý 3 ghi nhận tăng mạnh gần 267% lên hơn 83 tỷ đồng.

Kết quả quý 3/2019, Công ty lãi ròng gần 239 tỷ đồng, tăng gần 132% so với kết quả cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của HDG
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: HDG

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDG có tổng doanh thu gần 3,118 tỷ đồng, tăng gần 132% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bất động sản chiếm gần 2,061 tỷ đồng; doanh thu xây lắp chiếm hơn 400 tỷ đồng; doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời chiếm hơn 424 tỷ đồng.

Khoản chi phí tài chính lũy kế thể hiện hơn 209 tỷ đồng, tăng 207% so cùng kỳ, chủ yếu là tăng lãi tiền vay.

Công ty lãi ròng gần 645 tỷ đồng sau 9 tháng hoạt động đầu năm, tăng 363% so với kết quả cùng kỳ. Như vậy HDG đã thực hiện gần 68% kế hoạch doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, HDG có tổng tài sản gần 13,055 tỷ đồng, tăng gần 18% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 6,168 tỷ đồng, giảm gần 9%; ngược lại tài sản dài hạn tăng gần 59% lên thành 6,886 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn và giá trị hàng tồn kho của HDG giảm hơn 11% so với hồi đầu năm, lần lượt ghi nhận gần 2,041 và hơn 3,394 tỷ đồng. Trong đó, giá trị bất động sản đang xây dựng thể hiện 2,859 tỷ đồng, giảm gần 25%.

Mặt khác, khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn thể hiện gần 2,639 tỷ đồng, gấp 4.2 lần so với hồi đầu năm, vẫn tập trung nhiều nhất ở dự án Thủy điện Dắc Mi với số tiền hơn 1,587 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang