TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 5,650 CP

15/11/2019 14:110
  •  

TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 5,650 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Vy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65,550 CP (tỷ lệ 4.63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,650 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính của cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2019.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang