TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Mai Loan

28-11-2019 17:36:00+07:00
28/11/2019 17:36 0
  •  

TCD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Mai Loan

Lê Thị Mai Loan thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191128_20191128 - TCD - TBGD CDNB - Le Thi Mai Loan.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang