TDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Sơn

25-11-2019 15:50:00+07:00
25/11/2019 15:50 0
  •  

TDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Sơn

 Nguyễn Khắc Sơn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191125_20191125 - TDH - BCKQGDLQNNB - Nguyen Khac Son.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang