Tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân phái sinh tăng gần 14%

07-11-2019 17:30:00+07:00
07/11/2019 17:30 2
  •  

Tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân phái sinh tăng gần 14%

Ngoài ra, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng gấp 1.6 lần so với tháng trước. Trong tháng 10, có 1 mã sản phẩm là VN30F1910 đáo hạn ngày 18/10/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20/09/2019.

Tại thời điểm cuối tháng, có 4 mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F1911, VN30F1912VN30F2003, VN30F2006 và 3 mã hợp đồng tương lai TPCP là GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 10/2019, tăng nhẹ so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 64,446 hợp đồng, tăng 13.71% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 100,946 hợp đồng vào ngày 02/10/2019. 

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 10/2019
Nguồn: HNX

Khối lượng mở OI không biến động nhiều so với tháng 9, đạt 20,641 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, tăng 3.99% so với thời điểm cuối tháng. Trong đó phiên giao dịch ngày 03/10/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 24,174 hợp đồng, tăng 5.1% so với mức OI cao nhất của tháng 9.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 10/2019, chỉ có 1 hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch, bằng 2.38% so với tháng trước. Khối lượng OI cuối tháng 10 đạt 11 hợp đồng, tăng 10% so với thời điểm cuối kỳ trước đó.

Bảng 2: Tổng hợp giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ
Nguồn: HNX

Tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức gia tăng

Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường đang có xu thế dịch chuyển, giảm bớt sự mất cân đối giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so với tháng trước, chiếm 87.86% khối lượng giao dịch toàn thị trường (so với 89.03% trong tháng 9). Ngược lại, tỉ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tiếp tục tăng, đạt 11.37%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (1.33%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 10 tăng gấp 1,6 lần so với tháng trước, đạt 22,836 hợp đồng, chiếm 0.62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 86,967 tài khoản, tăng 3.55% so với tháng trước. 

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang