Thu hẹp giá vốn, Đại Thiên Lộc lãi gần 7 tỷ đồng trong quý 3

04-11-2019 18:00:00+07:00
04/11/2019 18:00 2
  •  

Thu hẹp giá vốn, Đại Thiên Lộc lãi gần 7 tỷ đồng trong quý 3

Giá vốn của CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL) trong quý 3/2019 thu hẹp hơn 54% so cùng kỳ. Nhờ đó, Công ty thu được hơn 64 tỷ đồng lợi nhuận gộp, dẫn đến kết quả lãi ròng gần 7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2019 của DTL
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: DTl

Doanh thu thuần quý 3/2019 của DTL sụt giảm 49% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 443 tỷ đồng. Nhờ giá vốn thu hẹp tới 54%, Công ty thu được hơn 64 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng gần 48%. Phía DTL cho biết Công ty đã tiến hành kiểm soát triệt để chi phí sản xuất trong quý 3/2019.

Nhờ đó, Công ty này có lãi ròng gần 7 tỷ đồng, bất chấp việc chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng 20% lên gần 14 tỷ đồng.

Tuy vậy, do kết quả kém khả quan của 2 quý đầu năm, DTL vẫn lỗ ròng lũy kế gần 32 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ, Công ty lãi đến gần 70 tỷ đồng. Sau 9 tháng hoạt động, doanh thu thuần đạt gần 1,919 tỷ đồng, giảm gần 20% so cùng kỳ.

Về tình hình tài sản, hàng tồn kho của DTL ghi nhận gần 1,973 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, giá trị khoản phải thu ngắn hạn giảm đáng kể hơn 57% về gần 127 tỷ đồng.

Các khoản nợ ngắn hạn chiếm gần 97% nợ phải trả của Công ty này, thể hiện gần 1,869 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm hơn 1,263 tỷ đồng, giảm gần 5% so với hồi đầu năm; chủ yếu là vay ngắn hạn với hơn 1,196 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý 3, tổng tài sản của Công ty ở mức gần 3,034 tỷ đồng.

*Đại Thiên Lộc muốn hủy niêm yết, cổ phiếu giảm sàn

Duy Na

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang