Vietnam Airlines: Doanh thu vận tải hàng không giảm, lãi quý 3 hơn 1,000 tỷ đồng

01-11-2019 09:35:00+07:00
01/11/2019 09:35 0
  •  

Vietnam Airlines: Doanh thu vận tải hàng không giảm, lãi quý 3 hơn 1,000 tỷ đồng

Quý 3/2019, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) báo lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 1,131.7 tỷ đồng, gấp gần 2.5 lần so với cùng kỳ nhờ chi phí được tiết giảm và ghi nhận lợi nhuận khác "khủng".

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của HVN
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 của HVN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của HVN trong quý 3 gần như đi ngang so với cùng kỳ khi chỉ tăng 0.2% lên mức 25,418.4 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận gộp của Công ty vẫn tăng tích cực nhờ giá vốn hàng bán giảm gần 1% trong kỳ về còn 22,100 tỷ đồng. Theo đó, HVN ghi nhận lãi gộp tăng 7% trong quý 3 lên 3,308.3 tỷ đồng.

Doanh thu từ vận tải hàng không của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh. Song, doanh thu vận tải hàng không quý 3/2019 ghi nhận sụt giảm 1.6% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu quý 3/2019 của HVN
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 của HVN

Các khoản chi phí trong kỳ của Công ty được tiết giảm đáng kể. Chi phí bán hàng và chi phí tài chính của Công ty giảm trong khoảng 30% về còn lần lượt 817.7 tỷ đồng và 751.6 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty tăng hơn 34% so với cùng kỳ, ở mức 873.8 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty ghi nhận lợi nhuận khác gần 343.7 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kết quý 3, nhờ chi phí được tiết giảm cộng với khoản lợi nhuận khác, HVN báo lãi sau thuế đạt hơn 1,131.7 tỷ đồng, gấp gần 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2019, Công ty báo doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt lần lượt hơn 75,094 tỷ đồng và 2,513 tỷ đồng, tăng 3% và 27.6% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch năm 2019, Công ty đã vượt 4% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra.

Tính tới cuối quý 3, tổng tài sản của HVN ở mức 79,020.2 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty ở mức 60,418 tỷ đồng, giảm 5%.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang