VNG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án, quy chế và danh sách CBCNV tham gia mua cổ phiếu ESOP

25-11-2019 17:33:00+07:00
25/11/2019 17:33 0
  •  

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án, quy chế và danh sách CBCNV tham gia mua cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án, quy chế và danh sách CBCNV tham gia mua cổ phiếu ESOP như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191125_20191125 - VNG - NQHDQT ve viec phat hanh cp esop.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang