Xuất khẩu gạo của Việt Nam trầm lắng, Vinafood II báo lỗ ròng hơn 73 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

01-11-2019 13:48:25+07:00
01/11/2019 13:48 0
  •  

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trầm lắng, Vinafood II báo lỗ ròng hơn 73 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Trong quý 3, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) có lãi ròng tầm 608 triệu đồng trong khi 9 tháng đầu năm lỗ lũy kế hơn 73 tỷ đồng. 

VSF không công bố báo cáo tài chính quý 3/2018 và theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019, Công ty cũng không đề cập đến số liệu kinh doanh của quý 3/2018.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 hợp nhất của VSF đạt gần 4,172 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng rất cao so với doanh thu thuần đến 93%, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 310 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tới gần 206 tỷ đồng và 99 tỷ đồng, vượt lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí hoạt động, cộng với lỗ trong hoạt động tài chính gần 29 tỷ đồng khiến VSF lỗ từ hoạt động kinh doanh hơn 21 tỷ đồng trong quý 3.

Nhờ được bù đắp từ lợi nhuận khác hơn 38 tỷ đồng đến từ hoạt động nhượng bán, thanh lý tài sản cố định… Công ty lãi sau thuế 13.75 tỷ đồng, lãi ròng hơn 608 triệu đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VSF lỗ hơn 73 tỷ đồng do lợi nhuận gộp kiếm được (hơn 1,177 tỷ đồng) không đủ bù đắp chi phí hoạt động (1,335 tỷ đồng).

Giải trình về mức lỗ này, VSF cho biết nguyên nhân chủ yếu là do tình hình giao dịch xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm trầm lắng và tiêu thụ nội địa cũng chậm, nhu cầu rất yếu, giá chào người mua đưa ra rất thấp so với giá thành sản xuất.

Với mức lỗ hơn 73 tỷ đồng trong 9 tháng qua, lỗ lũy kế của Công ty nâng lên mức gần 2,043 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu của VSF tiếp tục giảm còn hơn 3,274 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2019, tổng tài sản của Công ty ở mức 8,322 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương giảm 25%, còn gần 299 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 18%, còn gần 2,318 tỷ đồng. Đáng chú ý là chi phí trả trước ngắn hạn của VSF giảm đến 90% so với đầu kỳ, còn gần 17 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ xấu của VSF đã giảm còn hơn 1,303 tỷ đồng so với mức 1,310 tỷ đồng ở đầu kỳ và vẫn còn khoản tài sản thiếu chờ xử lý gần 662 tỷ đồng bao gồm hàng tồn kho gạo (83,314 tấn) tại thời điểm 08/10/2018 và lượng hàng hóa thiếu hụt của các hợp đồng xuất khẩu sang Philippines theo giá CIF DAP (5,916 tấn thuộc xí nghiệp Vĩnh Thắng-CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang).

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang