AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holding

09-12-2019 13:55:00+07:00
09/12/2019 13:55 1
  •  

AAA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Tập đoàn An Phát Holding

CTCP Tập đoàn An Phát Holding báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191209_20191209 - AAA - Bao cao giao dich mua AAA cua APH.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang