ABS: Thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ (kèm quyết định)

19/12/2019 17:150
  •  

ABS: Thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ (kèm quyết định)

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo về việc bổ nhiệm lại Phó TGĐ (kèm quyết định) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191219_20191219-ABS-CBTT bổ nhiệm lại vị trí phó tổng giám đốc.pdf
20191219_20191219-ABS-Quyết định bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang