ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

26/12/2019 15:060
  •  

ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Nguyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ACS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210,014 CP (tỷ lệ 5.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/12/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang